ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΤΕΡΨΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Terpsis Virgin Olive Oil

Διατίθεται σε συσκευασία 5L